НАШИТЕ УСЛУГИ

НАЧИН НА РАБОТА

Свързаваме се с потенциалния клиент след получаване на запитване (чрез формата за запитване, по телефона или някой от месинджърите на сайта), за да се конкретизират дигиталните маркетингови инструменти, който ще се използват в маркетинговата кампания. Изготвяме оферта.
Срок: веднага след получаване на запитването, или в рамките на работния ден

След приемане на офертата се обсъжда маркетинговия микс, съобразени и с предпочитанията на клиента за маркетингови инструменти.

Започваме с проучване на пазара, на който работите и определяне на вашата маркетингова стратегия, тоест кои дигитални маркетингови инструменти ще използваме, за да постигнем най-голям пазарен успех. Възможен е и вариант, в който след обсъждане на бизнес модела Ви, Вашите клиенти, конкуренти и цели да се спрем на един или друг инструмент на дигиталния маркетинг и да изградим рекламната Ви кампания около него и след това евентуално да се включват още инструменти за да се получи силен ефект от съчетаването им.

Изготвяме проекта за маркетинговия микс съобразен с желанията на клиента. Срок до 3 дни.

След като бъдат определени инструментите в маркетинговия микс, следва подписване на договор /размера на аванса е 30%/ и стартиране на работата по разработването на избраните инструменти и канали на маркетинговта кампания.

Заплащането на останалата част от договора става след като Рекламната кампания основана на индивидуално определения маркетингов микс и стратегия се реализира и с това се финализира проекта.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ