Тези условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта, разположен на адрес https://www.marketingfuture.org/ С достъп до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате уеб сайта, ако не сте съгласни да спазвате всички условия, посочени на тази страница. Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и е в съответствие с условията на компанията. „Компанията“, „Нашите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се отговори на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Компанията услуги, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той / тя или те, се приема като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същата.

I. БИСКВИТКИ

Ние използваме т.нар бисквитки. С достъп до този уеб сайт вие се съгласявате да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на този уеб сайт. Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем подробностите за потребителя за всяко негово посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени негови функции, а също за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньори / рекламни партньори също могат да използват тези данни.

II. ЛИЦЕНЗИ

Освен ако не е посочено друго, BG DIGITAL MARKETING AGENCY и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на този уеб сайт. Всички права на интелектуална собственост са запазени.

Вие нямате право да: Препубликувате материали от уеб сайта, Продавайте, наемайте или подлицензирайте материали от уеб сайта и Възпроизвеждате, дублирате или копиратематериали от уеб сайта.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Уеб сайта., неговите агенти и / или филиали. Коментарите отразяват вижданията и мненията на човека, който публикува своите виждания и мнения.